Tänd Ett Minnesljus AB

×

Regndroppsgatan 24
SE-723 50 Västerås
SVERIGE

Öppettider
Vardagar: 08.00 – 16.00

Kontakta oss via e-post
[email protected]

Thomas Sjöstrand
+46(0)736 – 92 95 91

Lars Rothman
+46(0)708 – 54 57 72

Vårt Miljöarbete

Miljön i vår värld hänger i allra högsta grad ihop med människors handlingar, ambitioner och behov. Därför har miljöbegreppet omformats till att kallas hållbar utveckling. Definitionen för hållbar utveckling lyder: "att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov".

Hållbar utveckling handlar om att nyttja jordens resurser, men på ett sätt som gör det hållbart i längden. Detta kräver mycket arbete, utveckling och att alla strävar på de sätt de kan. För att uppnå utveckling och välstånd på lång sikt måste man bevara naturresurserna.

TÄNDETTLJUS arbetar aktivt med miljöförbättringar i samtliga processer. Detta innefattar dialogen med leverantörer, vid utveckling av nya produkter, tillverkning, leverans, samt i brukandeledet.

Företaget arbetar med att söka miljövänligare material och ett bättre utnyttjande av resurser. Genom ständiga förbättringar förebygger och minimerar företaget negativ miljöpåverkan från tillverkningsprocesser, produkter, transporter och övrig verksamhet.

Företaget arbetar aktivt för att följa lagar och förordningar. Själva tjänsten är ett hållbart alternativt jämfört med att människor ska åka långa sträckor med bil.