Tänd Ett Minnesljus AB

×

Regndroppsgatan 24
SE-723 50 Västerås
SVERIGE

Öppettider
Vardagar: 08.00 – 16.00

Kontakta oss via e-post
[email protected]

Thomas Sjöstrand
+46(0)736 – 92 95 91

Lars Rothman
+46(0)708 – 54 57 72

Om oss - Tänd Ett Minnesljus AB

Skulle du vilja tända ett ljus på en speciell gravplats men har svårt att ta dig dit på grund av olika orsaker? Det kan vara på grund av vädret, åldersfaktorer, handikapp, geografiska avstånd eller annan orsak. Då har du hamnat rätt!

Välkommen till oss på Tänd Ett Ljus. Vi är ett privatägt och helsvenskt företag som specialiserat oss på att göra det möjligt för vem som helst, när som helst och var som helst i världen man befinner sig, tända ett ljus på en speciell gravplats. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi en mycket lång erfarenhet av minnestraditioner för avlidna varav ljuständning är en.

Affärsidén med tandettljus.se är att möjliggöra för alla som inte kan besöka en viss gravplats att via en app/webbsida kunna tända ett ljus vid en unik grav, och erhålla ett personligt kvitto på tjänsten med ett fotografi på gravplatsen när ljuset har tänts.

Tänd ett Ljus och vårt sociala ansvar

Arbete är en viktig grund för en god hälsa men idag står många människor med funktionsnedsättning dessvärre långt från arbetsmarknad och arbetsgemenskap. Situationen skulle dock kunna vara en annan.

TÄNDETTLJUS vill tillsammans med andra organisationer ta ett socialt ansvar och bidra till en arbetsmarknad där alla människor ses som en resurs och inkluderas för att bygga ett hållbart Sverige.

Tänd ett Ljus och välgörenhet

Eftersom TÄNDETTLJUS värderingar är kopplade till värme och empati, vill vi även göra skillnad för utsatta grupper i samhället. Därför kommer 5 kr per beställning av tjänsten att gå till välgörande ändamål. Detta ändamål kan variera över tiden.

Värme – Empati – Hållbarhet

Värme står för ljus och omtanke, empati för förståelse och medmänsklighet och hållbarhet för att värna naturen; stillhet och ro. Det är dessa känslor såväl leverantörer, kunder och andra intressenter ska uppleva att de får i all kontakt med TÄNDETTLJUS